Styrelse

Ordförande: Prof. Nils Wahlgren, Karolinska Institutet

Sekreterare: Doc. Göran Dalin, Sveriges Lantbruksuniversitet

Övriga ledamöter

Prof. Anne-Marie Dalin,Sveriges Lantbruksuniversitet

Leg. läk Dr. Jan Rosén

Ekon. dr. Claes Dahlbäck


Revisor: Dick Kjellberg