Mottagare

Följande kvinnliga forskare har fått bidrag

2019

Carolina Nylén, Karolinska Universitetssjukhuset, har tilldelats 100 000 kronor som resebidrag för studier av kardiovaskulära och metabola effekter av paratyreoidektomi hos patienter med primär hyperparatyroidism.

Detta kommer att användas för ett års kombinerad Postdoc/Fellowship 2019-2020 vid Endocrinological Surgery Unit, Royal North Shore Hospital, University of Sydney, Sydney, Australia