Mottagare

Följande kvinnliga forskare har fått bidrag

2023

Richelle Duque Björvang, Uppsala Universitet, har tilldelats 70 000 kronor som bidrag för vistelse vid Onella Lab, Harvard University, USA, för att utveckla integrerade biopsykosociala modeller som kan förutse perinatal depression (PND) genom statistisk nätverksanalys inom BASIC-projektet och på så sätt hitta riskmarkörer för att identifiera de graviditeter som kan utveckla PND.

Francesca De Luca, Karolinska Institutet, har tilldelats 50 000 kronor som bidrag för vistelse vid The Hospital Clinic, Barcelona, Spanien, för att genom att använda AI (Artificiell Intelligens) vid MRI (Magnetic Resonance Imaging) identifiera de centra i hjärnan vid terapiresistent epilepsi som kirurgiskt kan elimineras och på så sätt förbättra sjukdomstillståndet.

Anna Ohlis, Karolinska Institutet, har tilldelats 55 000 kronor som bidrag för vistelse vid Summer School on Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology under en tvåveckorsperiod på internat i Italien med syftet att fördjupa kunskaperna inom dessa ämnen som barnpsykiater och forskare. 

2020

Linn Hallqvist, Karolinska Institutet, har tilldelats 35 000 kronor som bidrag för vistelse vid McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, för studier av riskfaktorer för hjärt- och njurskada och andra komplikationer i samband med operationer. 

Yi-Ting Lin, Uppsala Universitet, har tilldelats 35 000 kronor som bidrag för vistelse vid Tohoku University, Sendai, Japan, för studier av hur blodtrycket påverkas av tarmens flora av bakterier och andra mikroorganismer.

2019

Carolina Nylén, Karolinska Universitetssjukhuset, har tilldelats 100 000 kronor som resebidrag för studier av kardiovaskulära och metabola effekter av paratyreoidektomi hos patienter med primär hyperparatyroidism. Detta kommer att användas för ett års kombinerad Postdoc/Fellowship 2019-2020 vid Endocrinological Surgery Unit, Royal North Shore Hospital, University of Sydney, Sydney, Australia

Rapport