Mottagare

Följande kvinnliga forskare har fått bidrag

2022

Inga bidrag delades ut

2021

Inga bidrag delades ut

2020

Linn Hallqvist, Karolinska Institutet, har tilldelats 35 000 kronor som bidrag för vistelse vid McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, för studier av riskfaktorer för hjärt- och njurskada och andra komplikationer i samband med operationer. 

Yi-Ting Lin, Uppsala Universitet, har tilldelats 35 000 kronor som bidrag för vistelse vid Tohoku University, Sendai, Japan, för studier av hur blodtrycket påverkas av tarmens flora av bakterier och andra mikroorganismer.

2019

Carolina Nylén, Karolinska Universitetssjukhuset, har tilldelats 100 000 kronor som resebidrag för studier av kardiovaskulära och metabola effekter av paratyreoidektomi hos patienter med primär hyperparatyroidism. Detta kommer att användas för ett års kombinerad Postdoc/Fellowship 2019-2020 vid Endocrinological Surgery Unit, Royal North Shore Hospital, University of Sydney, Sydney, Australia

Rapport